free joomla slider module

Muti

ด้วยคณะสงฆ์ กรรมการ ทายกทายิกาและศิษยานุศิษย์วัดป่าหนองแข้ดง พร้อมใจจัดงานมุทิตาสักการะ บูชาคุณ ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๗๔ ปี
ถวายแด่ หลวงปู่บวร สุชีโว ในวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายนนี้ เพี่อบูชาคุณองค์หลวงปู่ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญญาติธรรม ผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในข้อวัตรปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์ ร่วมปฏิบัติบูชา ทำวัตรสามัคคี สวดชัยฯ ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตร เพื่อแสดงออกซึ่งกตัญญูคุณ ตามวันและเวลาดังกล่าว 

#หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม