ประกาศข่าวสาร

รายละเอียดการไปแสวงบุญที่ดินแดนพุทธภูมิ

"ศาสนาไม่ปฏิบัติ...ไม่เจริญ
จิตเป็นหนึ่ง...จิตเป็นอธิจิต
พระผู้ประเสริฐจะเกิดขึ้น
เราอย่าทำลาย...พยายามแก้ไขตนเอง
ดินแดนพุทธภูมิ...เราอธิษฐานแล้ว ถ้าไปได้ เราจะไป...
จงพ้นทุกข์ในปัจจุบันกาลนี้ ทุกๆท่าน เทอญ"
.............ธรรมปรารภ โดย ลป.บวร สุชีโว...................

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการไปแสวงบุญที่ดินแดนพุทธภูมิกับคณะองค์หลวงปู่บวร สุชีโว สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

รายละเอียดข้อมูลในการแสวงบุญที่ดินแดนพุทธภูมิ