กัณฑ์เทศน์หลวงปู่บวร กลาง

Download Name Play Size Duration
download 190929_002
นักรบธรรม งานประชุมเพลิงฯ พระวิโรจน์ ยสวัฑฒโน ณ วป.สารคันสินธฺุ์

65.9 MB 57:48 min
download 190824_001
ธรรมของพระตถาคต (วัดป่าบ้านแก้ง)

60.1 MB 35:44 min
download 190808_002
สัจธรรม_ธรรมดับทุกข์

66.4 MB 46:24 min
download 190717_001
เข้าพรรษา_เข้าวัตร_วัดใจตน

42.3 MB 27:43 min
download 190716_003
อาสาฬหบูชา_ถึงใจ_ถึงธรรม(ค่ำ)

102.6 MB 1:10:46 min
download 190502_002
วิมุตติธรรม งานปฏิบัติธรรมบูชาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๒ ปี ชาตกาล พระเทพวิสุทธิมงคล(ศรี มหาวีโร) ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

114.7 MB 1:12:44 min
download 190429_001
พุทธบุตร? งานบุญเจริญอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อชารี อัตถญาโณ วป.สุวรรณบรรณพต

95.8 MB 1:00:19 min