กัณฑ์เทศน์หลวงปู่บวร กลาง

Download Name Play Size Duration
download 201003_001
กฐินสามัคคี ปี 2563

24.1 MB 18:17 min
download 200824_001
เกิดเป็นทุกข์_ธรรมดับทุกข์ งานบุญอายุวัฒนมงคล ลต.ประสิทธิ์ ธัมมสาโร( ลต.ฮีต วป.บ้านแก้ง)

54.4 MB 34:43 min
download 200809_002
งานฌาปนกิจศพพระภิกษุเรียน ขันติธัมโม(หลวงตาล้อม)

38.9 MB 24:53 min
download 200805_002
อภิธรรม_ธรรมอันยิ่ง งานสวดมาติกา_บังสุกุลศพพระเรียน ขันติธัมโม ณ วป.สุวรรณบรรพต

45.2 MB 26:30 min
download 200728_001
กราบทำวัตร_คารวะ

58.7 MB 34:43 min
download 200711_001
งานบุญอุทิศถึงผู้ล่วงลับ ณ วัดป่าประดู่ธรรม

27.7 MB 24:55 min
download 200618_001
ทางของชิวิตที่สมบรูณ์แบบ(สวดพระอภิธรรมศพ ลป ทองสุข สุจิตโต) ณ วป.พยุงธรรม

80.5 MB 54:09 min
download 200515_001
ความประมาทขาดสติคือความตาย(งานฌาปนกิจศพนายโย)

57.4 MB 35:29 min
download 200314_001
งานมุทิตาฯ พระครูจิตตสังวรธรรม(วันเพ็ญ จิตตสังวโร)

28.2 MB 17:29 min
download 200219_001
ไม่มีทุกข์_ถ้ามีพุทโธ(งานฌาปนกิจศพยายจ่อย)

46.9 MB 28:13 min
download 2563-01-12
ËÅǧ»ÙèºÇà ÊتÕâÇ

119.9 MB 1:05:29 min
download 200104_001
บุญบันดาล งานบุญสมโภชพระประธานฯ วป.โป่งช้าง

113.8 MB 1:04:27 min
download 191213_001
ËÅǧ»ÙèºÇà ÊتÕâÇ

101.5 MB 55:26 min
download 191204_001
104.3 MB 56:57 min
download 191123_001
พระสงฆ์_เขตนาบุญของโลก(เช้า)

25.3 MB 19:03 min
download 191122_003
คุณวิเศษ...ในพระพุทธศาสนา(ค่ำ)

53.3 MB 56:28 min
download 191115_001
ผู้ปฏิบัตฺิ...คือพุทธบุตร(งานบำเพ็ญกุศล สวดมาติกา-บังสุกุล อ.เรียน ครุโก)

98.5 MB 1:06:25 min
download 191018_002
มหาบุญ_มหาทาน_มหากฐิน(ค่ำ)

103 MB 1:07:51 min
download 190929_002
นักรบธรรม งานประชุมเพลิงฯ พระวิโรจน์ ยสวัฑฒโน ณ วป.สารคันสินธฺุ์

65.9 MB 57:48 min
download 190824_001
ธรรมของพระตถาคต (วัดป่าบ้านแก้ง)

60.1 MB 35:44 min
download 190808_002
สัจธรรม_ธรรมดับทุกข์

66.4 MB 46:24 min
download 190717_001
เข้าพรรษา_เข้าวัตร_วัดใจตน

42.3 MB 27:43 min
download 190716_003
อาสาฬหบูชา_ถึงใจ_ถึงธรรม(ค่ำ)

102.6 MB 1:10:46 min
download 190502_002
วิมุตติธรรม งานปฏิบัติธรรมบูชาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๒ ปี ชาตกาล พระเทพวิสุทธิมงคล(ศรี มหาวีโร) ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

114.7 MB 1:12:44 min
download 190429_001
พุทธบุตร? งานบุญเจริญอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อชารี อัตถญาโณ วป.สุวรรณบรรณพต

95.8 MB 1:00:19 min