กัณฑ์เทศน์หลวงปู่บวร กลาง

 

Download Name Play Size Duration
download 161028_001
ผู้ครองธรรม ...เหนือโลก สมโภชกฐินวัดป่าศรีโพธิ์ชัย

40.7 MB 59:16 min
download 161104_001
ที่พึ่งสามประการ สมโภชกฐินวัดป่าประดู่ธรรม นาโคก ร้อยเอ็ด

30.9 MB 44:57 min
download 161031_001
เส้นทางดำเนินเพื่อวิมุติธรรม สมโภชน์บุญกฐินวัดป่าหนองไฮ วาปีฯ

25.4 MB 37:02 min
download 161030_001
บุญคืออาหารใจ อนุโมทนาบุญกฐินวัดป่าโป่งช้าง

6.6 MB 9:35 min
download 161023_001
ชนะตนประเสริฐสุด วันรวมบุญกฐินสามัคคีวัดผาพยอม

39.3 MB 57:18 min
download 151213_001
ธรรมส่งท้าย ลาชมพูทวีป(บนรถ) อินเดีย

39 MB 56:49 min
download 151212_001
เข้าเฝ้าพระมหาบุรุษ ณ ถ้ำธุดงคสิริ อินเดีย

20.5 MB 29:55 min
download 151208_001
เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ณ พระคันธกุฎี เชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อินเดีย

31.5 MB 45:56 min
download 151207_001
ตนแลเป็นที่พึ่งของตน (บนรถ) สาวัตถี อินเดีย

17.6 MB 25:40 min
download 151211_001
ตั้งหลักชีวิต ณ กูฏาคาร ป่ามหาวัน ไวสาลี อินเดีย

13.2 MB 19:17 min
download 151206_001
ปฐมเทศนา ณ ธัมเมกขสถูป สารนาท พาราณาสี อินเดีย

10.8 MB 15:46 min
download 151210_001
แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี บนรถแสวงบุญ อินเดีย

30.9 MB 45:00 min
download 151210_002
เข้าเฝ้าพระพุทธสรีระ ณ กุสินารา อินเดีย

26.6 MB 38:43 min
download 151209_001
บูชารอยพระบาทพระมหาบุรุษ ลุมพินีวัน เนปาล

38.8 MB 56:29 min
download 151209_002
สงสารวัฏ มหาราชวังกบิลพัสดุ์ เนปาล

17.1 MB 24:58 min
download 151209_003
คุณพระพุทธบิดา-พระพุทธมารดา นิโครธาราม เนปาล

9.9 MB 14:27 min
download 151205_002
โอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวันมหาวิหาร อินเดีย

32 MB 46:40 min
download 151205_001
กตัญญูกตเวทิตาธรรม สถูปพระสารีบุตร นาลันทา อินเดีย

15.9 MB 23:10 min
download 151204_002
ตามรอยพระพุทธเจ้า ณ บ้านนางสุชาดา พุทธคยา อินเดีย

27.6 MB 40:09 min
download 151204_003
ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย

24.6 MB 35:51 min
download 151204_001
พุทธธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย

11 MB 15:59 min
download 151203_002
เทิดทูนบูชาเหนือชีวิตจิตใจ พุทธคยา อินเดีย

15.6 MB 22:41 min
download 151203_001
แสวงบุญแดนพุทธภูมิ กัลกัตตา อินเดีย

14.6 MB 21:19 min
download 151128_001
ความตายมีอยู่กับทุกคน งานฌาปนกิจศพคุณแม่ลำเพย ไชยสิทธิ์ ณ วัดเทศบาลจตุรพักตรพิมาน

29.7 MB 43:15 min
download 151125_002
หลวงปู่เหลิมแสดงธรรมให้ดู(ค่ำ) ณ วัดป่าหนองเดิ่น-ชุมพร เมยวดี

14.7 MB 21:22 min
download 151106_001
งานฌาปนกิจศพ คุณตาประสาร เยาวนิช บ้านสะอาด

28.2 MB 41:04 min
download 151031_001
อนุโมทนากฐินสามัคคี

12.7 MB 18:27 min
download 151030_001
วันรวมบุญรวมพลังชีวิตจิตใจ(ค่ำ)

20.2 MB 29:29 min
download 151012_003
อภิธรรม(ค่ำ)

31.9 MB 46:27 min
download 151012_002
โมกขธรรม(บ่าย) ณ สำนักสงฆ์ภูแตงแซง

17.4 MB 25:17 min