กัณฑ์เทศน์หลวงปู่บวร อีสาน

Download Name Play Size Duration
download 210410_002
ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนโลก(งานบุญอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี ๔๒ พรรษา ลพ.จันทา อาจิณโณ วป.ศรีเมยวดี)

72.4 MB 52:34 min
download 201024_001
วันรวมบุญกฐินสามัคคี วป.หนองเม็ก

75.2 MB 43:43 min
download 201009_001
ธรรมทาน วันรวมบุญกฐินฯ วป.สุวรรณบรรพต

64.7 MB 39:43 min
download 200917_001
งานสำคัญที่สุดในชีวิต(อบรมพระท้ายปาฎิโมกข์)

50.6 MB 32:03 min
download 200621_001
บุญระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ วัดป่าโป่งช้าง

26.6 MB 16:13 min
download 200516_001
บุญอุทิศให้นายโย(สุรศักดิ์ สอนคูณ)

45.5 MB 28:34 min
download 200506_003
วิสาขบูชารำลึก(ค่ำ)

43.7 MB 26:09 min
download 200506_002
เหตุอัศจรรย์ยิ่งใหญ่(บ่าย)

57.8 MB 36:16 min
download 200422_001
พระรัตนตรัย (อบรมพระท้ายปาฏิโมกข์)

66 MB 41:26 min
download 200324_001
ดับขันธ์(อบรมพระเณรท้ายปาฏิโมกข์)

40.1 MB 25:18 min
download 200323_001
ที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุด

59.7 MB 36:21 min
download 200301_001
หัวโล้นเอาเปรียบสังคม?

69.7 MB 42:45 min
download 200223_001
ชาวนาเลี้ยงงูเห่า? (อบรมพระ-เณร ท้ายปาฏฺิโมกข์)

72.2 MB 46:03 min
download 200222_001
สาระธรรม_วันพระ(ก่อนฉันเช้า)

52.2 MB 31:17 min
download 200220_001
ทำบุญอุทิศให้ยายจ่อย

95.5 MB 58:08 min
download 200124_001
ข้าศึกของสมณะ อบรมพระ-เณร ท้ายปาฏิโมกข์

76.1 MB 48:31 min
download 200101_002
สวัสดีปีใหม่ ณ วป.โป่งช้าง ในโอกาสอัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาอุโบสถ

56.2 MB 31:11 min
download 200101_001
พรปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๓

59.1 MB 39:29 min
download 191215_001
ทำบุญต่ออายุหลวงปู่อ่อง ณ วัดป่าโป่งช้าง

75.6 MB 47:43 min
download 191105
86.6 MB 47:16 min
download 191103_002
บุญมหากฐิน_กาลทาน วัดป่าโป่งช้าง

80.4 MB 45:48 min
download 190930_001
บุญบ้าน_ผู้นำทางของชีวิต(เช้า)

29.2 MB 18:29 min
download 190829_001
บุญข้าวประดับดิน

47.7 MB 31:44 min
download 190830_001
นิโรโธ_โหติ(อบรมพระท้ายปาฏิโมกข์)

83 MB 49:21 min
download 190816_001
ชูธงชัยของผู้ชนะ(เมตตาเยี่ยมหลวงพ่อจันทา เมยวดี)

18.1 MB 11:08 min
download 190815_002
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี(ค่ำ)

69.4 MB 44:47 min
download 190815_001
ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร(อบรมพระท้ายปาฏิโมกข์)

70.8 MB 45:06 min
download 190717_001
เข้าพรรษา_เข้าวัตร_วัดใจตน

42.3 MB 27:43 min
download 190803_001
ลักตน...ทำลายตน

27.6 MB 18:58 min
download 190731_001
ทิฏฐิวิบัติ_พาตนตกนรก(ค่ำ)

71.9 MB 1:05:59 min