กัณฑ์เทศน์หลวงปู่บวร อีสาน

Download Name Play Size Duration
download 180210_001
ปกิณกธรรม(เช้า)

19.9 MB 29:02 min
download 180131_001
ปกิณกธรรม(เช้า)

36.6 MB 53:17 min
download 180121_001
พระพุทธเจ้ามีคุณมหันต์(เช้า)

38.6 MB 42:10 min
download 180119_001
ดับขันธ์ห้า(เช้า)

39.2 MB 28:34 min
download 180110_001
ธรรมทายาท(เช้า)

38.2 MB 27:51 min
download 171231_003
ธรรมะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

19.3 MB 28:10 min
download 171231_001
บุญส่งท้ายปีเก่า 31-12-2560

26.5 MB 38:35 min
download 171103_001
ธรรมเป็นหนึ่ง (ก่อนฉันเช้า)

16.9 MB 24:38 min
download 171015_001
กฐินสมทบทุนสร้างกำแพง ณ วป.สุวรรณบรรพต

21.2 MB 30:48 min
download 171005_001
ผู้ปฏิบัติดี...เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า (เช้า วันออกพรรษา)

23.4 MB 34:06 min
download 170928_001
ให้ระลึกถึงความตายจะได้ไม่ประมาท(เช้า)

24.1 MB 35:02 min
download 170920_001
อยากพ้นทุกข์...ต้องปฏิบัติ(เช้า)

22.5 MB 32:42 min
download 170910_001
คนมีบุญ?(ก่อนฉันเช้า)

19.2 MB 27:56 min
download 170905_002
พระพุทธเจ้าคือที่พึ่งอันประเสริฐ(ค่ำ)

32.2 MB 46:54 min
download 170827_001
หลักการแก้ปัญหาชีวิต(เช้า)

10.3 MB 15:02 min
download 170822_001
ดับรูป...ดับขันธ์(อบรมพระท้ายปาฏิโมกข์)

28.9 MB 42:06 min
download 170821_001
บุญข้าวประดับดิน(เช้า)

20 MB 29:10 min
download 170821_002
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม(ค่ำ)

57 MB 1:22:59 min
download 170815_001
คนเห็นแก่ตัว...คนเหนือโลก?

20.8 MB 30:15 min
download 170813_001
ให้ระลึกถึงความตาย(เช้า)

15.1 MB 22:02 min
download 170812_001
คติธรรมวันแม่(เช้า)

28 MB 40:44 min
download 170807_001
พ่อแม่ครูบาอาจารย์_คือหลักชัยไม้เท้า(วันพระค่ำ)

21.5 MB 31:20 min
download 170731_001
คารวะธรรม (เทศกาลเข้าพรรษา)

22.6 MB 32:54 min
download 170709_001
บุญวันเข้าพรรษา(เช้า)

28.3 MB 41:10 min
download 170708_002
หลักปฏิบัติสำหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์(อบรมพระท้ายปาฏิโมกข์)

49.1 MB 1:11:35 min
download 170609_001
สุขจริงไม่ได้อิงอามิส (ก่อนจังหันเช้า)

48.3 MB 1:10:24 min
download 170609_002
เจตนาดั้งเดิมปรารถนาความพ้นทุกข์ (อบรมพระท้ายปาฏิโมกข์)

25 MB 36:26 min
download 170430_001
มุทิตาสักการะ ๕๓ ปี ลพ.ชารี อัตถญาโณ (เช้า)

17 MB 24:46 min
download 170416_001
ต่อยอดบุญ(เช้า) ทอดถวายผ้าป่าฯ วัดป่าดอนแก้ว

18 MB 26:10 min
download 170415_001
สิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุ(ค่ำ) สมโภชงานบุญผ้าป่าฯ วัดป่าดอนแก้ว ร้อยเอ็ด

35.7 MB 51:59 min