กัณฑ์เทศน์หลวงปู่บวร อีสาน

Download Name Play Size Duration
download 170414_001
บุญบ้านยายนวล ปลาโด

8.4 MB 12:17 min
download 170413_001
พรสงกรานต์ ปี 2560 (เช้า)

12.6 MB 18:17 min
download 170412_001
หลักการชำระจิตใจ(ค่ำ)

26.9 MB 39:12 min
download 170411_001
อย่าลืมพุทโธ ณ บ้านโคกนาคำ

10.1 MB 14:43 min
download 170324_001
บุญบวชหลวงตาอ่อง บ้านหนองโน(ค่ำ)

34.1 MB 49:43 min
download 170312_001
ว่าด้วยเรื่องโทรศัพท์(เช้า)

21 MB 30:33 min
download 170211_001
ธรรมวิมุติ ...สนทนาธรรม ณ กุฏิหลวงปู่บวร 11-02-2560

23.2 MB 33:44 min
download 170120_001
หลักชีวิต (เช้า)

17.2 MB 25:06 min
download 161112_001
ก้อนทุกข์ก้อนธรรม วัดป่าศรีสายรัตน์ เมยวดี

31.8 MB 46:22 min
download 161105_001
อริยทรัพย์พาให้สมหวัง สมโภชกฐินวัดป่าศรีศรัทธาธรรม

39.3 MB 57:13 min
download 161009_001
พระผู้ครองธรรม(เช้า)

34.4 MB 50:07 min
download 160924_001
ทางชีวิต(เช้า)

14.5 MB 21:09 min
download 160916_001
บุญสลากภัต (บุญเดือนสิบ)

18.1 MB 26:21 min
download 160909_002
มนุษย์...ประเสริฐที่จิตใจ(ค่ำ)

30.4 MB 44:19 min
download 160909_001
ความเมตตาพาให้ศักดิ์สิทธิ์(เช้า)

7.4 MB 10:48 min
download 160901_002
ธรรมเป็นของเก่า บุญเดือนเก้าข้าวประดับดิน(ค่ำ)

42.3 MB 1:01:35 min
download 160901_001
บูญเดือนเก้า ข้าวประดับดิน(เช้า)

17.4 MB 25:16 min
download 160821_001
รสของธรรมชนะรสทั้งปวง ปลาโด

18.4 MB 26:51 min
download 160818_002
งานใหญ่คือฝึกใจเจ้าของ(ค่ำ)

26.5 MB 38:38 min
download 160818_001
พระแท้...ธรรมแท้(เช้า)

24.9 MB 36:14 min
download 160811_002
หลักและหัวใจของการภาวนา(ค่ำ)

38.9 MB 56:35 min
download 160803_002
ให้ระลึกถึงความตายบ้าง(ค่ำ)

62.4 MB 1:30:48 min
download 160803_001
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา (เช้า)

15.7 MB 22:56 min
download 160719_003
อาสาฬหบูชา...ธรรมะปราบโจรภายในใจ (ค่ำ)

59.7 MB 1:26:59 min
download 160719_002
สังฆบิดร(ธรรมกถาท้ายพระปาฏิโมกข์)

22.8 MB 33:15 min
download 160719_001
อาสาฬหบูชา...ค่ามหาศาลคือหัวใจ

16.9 MB 24:35 min
download 160512_001
สัตว์โลกผู้ประมาท (บุญบ้านใหม่ บ้านนาโคก)

9.3 MB 13:36 min
download 160414_001
ยอดบุญ ยอดธรรม ณ วัดป่าศรีเลิงชัย จังหาร ร้อยเอ็ด

38.5 MB 56:06 min
download 160413_001
พรวันสงกรานต์

15.3 MB 22:18 min
download 160306_001
บุญเป็นชื่อของความสุข (วป โป่งช้าง)

19.1 MB 27:50 min