กัณฑ์เทศน์หลวงปู่บวร อีสาน

Download Name Play Size Duration
download 210410_002
ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนโลก(งานบุญอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี ๔๒ พรรษา ลพ.จันทา อาจิณโณ วป.ศรีเมยวดี)

72.4 MB 52:34 min
download 201024_001
วันรวมบุญกฐินสามัคคี วป.หนองเม็ก

75.2 MB 43:43 min
download 201009_001
ธรรมทาน วันรวมบุญกฐินฯ วป.สุวรรณบรรพต

64.7 MB 39:43 min
download 200917_001
งานสำคัญที่สุดในชีวิต(อบรมพระท้ายปาฎิโมกข์)

50.6 MB 32:03 min
download 200621_001
บุญระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ วัดป่าโป่งช้าง

26.6 MB 16:13 min
download 200516_001
บุญอุทิศให้นายโย(สุรศักดิ์ สอนคูณ)

45.5 MB 28:34 min
download 200506_003
วิสาขบูชารำลึก(ค่ำ)

43.7 MB 26:09 min
download 200506_002
เหตุอัศจรรย์ยิ่งใหญ่(บ่าย)

57.8 MB 36:16 min
download 200422_001
พระรัตนตรัย (อบรมพระท้ายปาฏิโมกข์)

66 MB 41:26 min
download 200324_001
ดับขันธ์(อบรมพระเณรท้ายปาฏิโมกข์)

40.1 MB 25:18 min
download 200323_001
ที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุด

59.7 MB 36:21 min
download 200301_001
หัวโล้นเอาเปรียบสังคม?

69.7 MB 42:45 min
download 200223_001
ชาวนาเลี้ยงงูเห่า? (อบรมพระ-เณร ท้ายปาฏฺิโมกข์)

72.2 MB 46:03 min
download 200222_001
สาระธรรม_วันพระ(ก่อนฉันเช้า)

52.2 MB 31:17 min
download 200220_001
ทำบุญอุทิศให้ยายจ่อย

95.5 MB 58:08 min
download 200124_001
ข้าศึกของสมณะ อบรมพระ-เณร ท้ายปาฏิโมกข์

76.1 MB 48:31 min
download 200101_002
สวัสดีปีใหม่ ณ วป.โป่งช้าง ในโอกาสอัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาอุโบสถ

56.2 MB 31:11 min
download 200101_001
พรปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๓

59.1 MB 39:29 min
download 191215_001
ทำบุญต่ออายุหลวงปู่อ่อง ณ วัดป่าโป่งช้าง

75.6 MB 47:43 min
download 191105
86.6 MB 47:16 min
download 191103_002
บุญมหากฐิน_กาลทาน วัดป่าโป่งช้าง

80.4 MB 45:48 min
download 190930_001
บุญบ้าน_ผู้นำทางของชีวิต(เช้า)

29.2 MB 18:29 min
download 190829_001
บุญข้าวประดับดิน

47.7 MB 31:44 min
download 190830_001
นิโรโธ_โหติ(อบรมพระท้ายปาฏิโมกข์)

83 MB 49:21 min
download 190816_001
ชูธงชัยของผู้ชนะ(เมตตาเยี่ยมหลวงพ่อจันทา เมยวดี)

18.1 MB 11:08 min
download 190815_002
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี(ค่ำ)

69.4 MB 44:47 min
download 190815_001
ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร(อบรมพระท้ายปาฏิโมกข์)

70.8 MB 45:06 min
download 190717_001
เข้าพรรษา_เข้าวัตร_วัดใจตน

42.3 MB 27:43 min
download 190803_001
ลักตน...ทำลายตน

27.6 MB 18:58 min
download 190731_001
ทิฏฐิวิบัติ_พาตนตกนรก(ค่ำ)

71.9 MB 1:05:59 min


Download Name Play Size Duration
download 180210_001
ปกิณกธรรม(เช้า)

19.9 MB 29:02 min
download 180131_001
ปกิณกธรรม(เช้า)

36.6 MB 53:17 min
download 180121_001
พระพุทธเจ้ามีคุณมหันต์(เช้า)

38.6 MB 42:10 min
download 180119_001
ดับขันธ์ห้า(เช้า)

39.2 MB 28:34 min
download 180110_001
ธรรมทายาท(เช้า)

38.2 MB 27:51 min
download 171231_003
ธรรมะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

19.3 MB 28:10 min
download 171231_001
บุญส่งท้ายปีเก่า 31-12-2560

26.5 MB 38:35 min
download 171103_001
ธรรมเป็นหนึ่ง (ก่อนฉันเช้า)

16.9 MB 24:38 min
download 171015_001
กฐินสมทบทุนสร้างกำแพง ณ วป.สุวรรณบรรพต

21.2 MB 30:48 min
download 171005_001
ผู้ปฏิบัติดี...เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า (เช้า วันออกพรรษา)

23.4 MB 34:06 min
download 170928_001
ให้ระลึกถึงความตายจะได้ไม่ประมาท(เช้า)

24.1 MB 35:02 min
download 170920_001
อยากพ้นทุกข์...ต้องปฏิบัติ(เช้า)

22.5 MB 32:42 min
download 170910_001
คนมีบุญ?(ก่อนฉันเช้า)

19.2 MB 27:56 min
download 170905_002
พระพุทธเจ้าคือที่พึ่งอันประเสริฐ(ค่ำ)

32.2 MB 46:54 min
download 170827_001
หลักการแก้ปัญหาชีวิต(เช้า)

10.3 MB 15:02 min
download 170822_001
ดับรูป...ดับขันธ์(อบรมพระท้ายปาฏิโมกข์)

28.9 MB 42:06 min
download 170821_001
บุญข้าวประดับดิน(เช้า)

20 MB 29:10 min
download 170821_002
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม(ค่ำ)

57 MB 1:22:59 min
download 170815_001
คนเห็นแก่ตัว...คนเหนือโลก?

20.8 MB 30:15 min
download 170813_001
ให้ระลึกถึงความตาย(เช้า)

15.1 MB 22:02 min
download 170812_001
คติธรรมวันแม่(เช้า)

28 MB 40:44 min
download 170807_001
พ่อแม่ครูบาอาจารย์_คือหลักชัยไม้เท้า(วันพระค่ำ)

21.5 MB 31:20 min
download 170731_001
คารวะธรรม (เทศกาลเข้าพรรษา)

22.6 MB 32:54 min
download 170709_001
บุญวันเข้าพรรษา(เช้า)

28.3 MB 41:10 min
download 170708_002
หลักปฏิบัติสำหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์(อบรมพระท้ายปาฏิโมกข์)

49.1 MB 1:11:35 min
download 170609_001
สุขจริงไม่ได้อิงอามิส (ก่อนจังหันเช้า)

48.3 MB 1:10:24 min
download 170609_002
เจตนาดั้งเดิมปรารถนาความพ้นทุกข์ (อบรมพระท้ายปาฏิโมกข์)

25 MB 36:26 min
download 170430_001
มุทิตาสักการะ ๕๓ ปี ลพ.ชารี อัตถญาโณ (เช้า)

17 MB 24:46 min
download 170416_001
ต่อยอดบุญ(เช้า) ทอดถวายผ้าป่าฯ วัดป่าดอนแก้ว

18 MB 26:10 min
download 170415_001
สิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุ(ค่ำ) สมโภชงานบุญผ้าป่าฯ วัดป่าดอนแก้ว ร้อยเอ็ด

35.7 MB 51:59 min


Download Name Play Size Duration
download 170414_001
บุญบ้านยายนวล ปลาโด

8.4 MB 12:17 min
download 170413_001
พรสงกรานต์ ปี 2560 (เช้า)

12.6 MB 18:17 min
download 170412_001
หลักการชำระจิตใจ(ค่ำ)

26.9 MB 39:12 min
download 170411_001
อย่าลืมพุทโธ ณ บ้านโคกนาคำ

10.1 MB 14:43 min
download 170324_001
บุญบวชหลวงตาอ่อง บ้านหนองโน(ค่ำ)

34.1 MB 49:43 min
download 170312_001
ว่าด้วยเรื่องโทรศัพท์(เช้า)

21 MB 30:33 min
download 170211_001
ธรรมวิมุติ ...สนทนาธรรม ณ กุฏิหลวงปู่บวร 11-02-2560

23.2 MB 33:44 min
download 170120_001
หลักชีวิต (เช้า)

17.2 MB 25:06 min
download 161112_001
ก้อนทุกข์ก้อนธรรม วัดป่าศรีสายรัตน์ เมยวดี

31.8 MB 46:22 min
download 161105_001
อริยทรัพย์พาให้สมหวัง สมโภชกฐินวัดป่าศรีศรัทธาธรรม

39.3 MB 57:13 min
download 161009_001
พระผู้ครองธรรม(เช้า)

34.4 MB 50:07 min
download 160924_001
ทางชีวิต(เช้า)

14.5 MB 21:09 min
download 160916_001
บุญสลากภัต (บุญเดือนสิบ)

18.1 MB 26:21 min
download 160909_002
มนุษย์...ประเสริฐที่จิตใจ(ค่ำ)

30.4 MB 44:19 min
download 160909_001
ความเมตตาพาให้ศักดิ์สิทธิ์(เช้า)

7.4 MB 10:48 min
download 160901_002
ธรรมเป็นของเก่า บุญเดือนเก้าข้าวประดับดิน(ค่ำ)

42.3 MB 1:01:35 min
download 160901_001
บูญเดือนเก้า ข้าวประดับดิน(เช้า)

17.4 MB 25:16 min
download 160821_001
รสของธรรมชนะรสทั้งปวง ปลาโด

18.4 MB 26:51 min
download 160818_002
งานใหญ่คือฝึกใจเจ้าของ(ค่ำ)

26.5 MB 38:38 min
download 160818_001
พระแท้...ธรรมแท้(เช้า)

24.9 MB 36:14 min
download 160811_002
หลักและหัวใจของการภาวนา(ค่ำ)

38.9 MB 56:35 min
download 160803_002
ให้ระลึกถึงความตายบ้าง(ค่ำ)

62.4 MB 1:30:48 min
download 160803_001
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา (เช้า)

15.7 MB 22:56 min
download 160719_003
อาสาฬหบูชา...ธรรมะปราบโจรภายในใจ (ค่ำ)

59.7 MB 1:26:59 min
download 160719_002
สังฆบิดร(ธรรมกถาท้ายพระปาฏิโมกข์)

22.8 MB 33:15 min
download 160719_001
อาสาฬหบูชา...ค่ามหาศาลคือหัวใจ

16.9 MB 24:35 min
download 160512_001
สัตว์โลกผู้ประมาท (บุญบ้านใหม่ บ้านนาโคก)

9.3 MB 13:36 min
download 160414_001
ยอดบุญ ยอดธรรม ณ วัดป่าศรีเลิงชัย จังหาร ร้อยเอ็ด

38.5 MB 56:06 min
download 160413_001
พรวันสงกรานต์

15.3 MB 22:18 min
download 160306_001
บุญเป็นชื่อของความสุข (วป โป่งช้าง)

19.1 MB 27:50 min


Download Name Play Size Duration
download 181205_001
ผ้าป่าหน้าศาลา "วันพ่อ" (ก่อนจังหันเช้า)

58.4 MB 31:52 min
download 181010_001
จิตเป็นหนึ่ง_ธรรมเป็นเอก(เช้า)

17.4 MB 19:03 min
download 180925_001
เจ้าของเป็นข้าศึกของตน_ถ้าไม่มีธรรม_กินเหล็กแดงไปเป็นวันๆ

28.9 MB 31:35 min
download 180924_002
หลังและวิธีการสอนตัวเอง เพื่อ พ้นทุกข์ (ค่ำ)

87 MB 1:35:04 min
download 180924_001
บุญสลากภัต (ก่อนจังหัน เช้า)

22.9 MB 25:03 min
download 180923_001
ผู้ได้ชัยชนะ ถึงจะสอนความชนะได้ถูกต้อง(ก่อนจังหันเช้า)

43 MB 46:55 min
download 180331_001
สัตว์โลกเป็นวิปลาส(เช้า)

25 MB 36:20 min
download 180220_001
หลวงปู่ฯให้พร(เช้า) ณ วิชิตการยาง กทม

11.5 MB 16:48 min
download 180219_001
ปกิณกะธรรม(ค่ำ) ณ วิชิตการยาง กทม

56.2 MB 1:21:50 min
download 180211_001
บุญสร้างโบสถ์_บุญกุ้มข้าว วป.โป่งช้าง

7.6 MB 11:06 min
download 160222_001
อัศจรรย์คุณของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ไพศาล(มาฆบูชา)

34.5 MB 50:12 min
download 160220_001
บุญ 100 วันคุณพ่อประสาร เยาวนิช

17.7 MB 25:44 min
download 160213_001
ใจไม่มีป่าช้า (งานศพคุณแม่สุเพช อัตวิชา) ณ วัดป่าคำโพนสูง

18.2 MB 26:34 min
download 151231_001
ปีเก่าปีใหม่...ถ้าหัวใจยังครองทุกข์ ใยจึงประมาท(ค่ำ)

56.3 MB 1:21:57 min
download 160101_001
พรปีใหม่...เร่งสอนตนให้พ้นทุกข์(เช้า)

20.2 MB 29:28 min
download 151125_001
เพื่อความเจริญของหมู่คณะ(เช้า)

4.7 MB 6:48 min
download 151113_001
สอนเจ้าของบ่ได้ไผสิย่องว่าดี วันรวมบุญกฐินสามัคคี วัดป่าหนองเม็ก

33.1 MB 48:10 min
download 151107_001
สิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุ วันรวมบุญกฐินสามัคคี วัดป่าสุวรรณบรรณพต

28.3 MB 41:10 min
download 151102_001
ใจบ่กล้าบ่ได้ขี่ช้างงา วันโฮมบุญกฐินสามัคคี วป.โป่งช้าง

37.4 MB 54:32 min
download 151101_002
ชนะตนเองชนะหมดโลก ณ วัดป่าพุทธาวาส ตาแหลว สุวรรณภูมิ

26.4 MB 38:24 min
download 151027_002
ธรรมสมบัติ โอวาทธรรมวันออกพรรษา(ค่ำ)

68.7 MB 1:39:59 min
download 151027_001
บุญวันออกพรรษา(เช้า)

15.5 MB 22:30 min
download 151020_002
ทรัพย์ภายใน(ค่ำ)

65.3 MB 1:35:02 min
download 151020_001
กรรมเห็นทันตา(เช้า)

29.4 MB 42:46 min
download 151010_001
หลงกองทุกข์(เช้า)

8.4 MB 12:14 min
download 151011_001
สงเคราะห์โลก(เช้า)

13.6 MB 19:44 min
download 151012_001
บัณฑิตในพุทธศาสนา(เช้า)

25.5 MB 37:06 min
download 151006_001
สัตว์โลกผู้ประมาท(เช้า)

7.1 MB 10:24 min
download 150927_002
วิธีดับเพลิงทุกข์ตามหลักพุทธศาสนา

63.4 MB 1:32:16 min
download 151005_001
อย่าพากันนอนใจนอนจม(ค่ำ)

36.2 MB 52:39 min