กัณฑ์เทศน์หลวงปู่บวร กลาง

 

Download Name Play Size Duration
download 181026_002
ทำบุญทำความดี...ก่อนที่จะไม่มีโอกาส (งานศพ)

68.3 MB 37:17 min
download 181024_002
ทุกข์...เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ ออกพรรษา (ค่ำ)

107.3 MB 1:18:07 min
download 181024_001
ออกพรรษา...อย่าออกวัตร(เช้า)

25.6 MB 27:55 min
download 181017_001
ดูแลจิต...สอนตัวเอง

49.5 MB 54:03 min
download 181009_001
ละชั่ว ทำดี ชำระจิตใจ อบรมคณะท่านนายอำเภอหนองพอก(โครงการวันพระเข้าวัดฯ)

36.9 MB 40:16 min
download 180119_002
ธรรมอัศจรรย์...อภิธรรม(ค่ำ) งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก วัดป่าวิเวกธรรม

70.8 MB 1:17:19 min
download 180105_001
จับจิตพิจารณาธรรม-ภาวนาพุทโธ ณ วัดป่าหนองใต้ วาปีฯ มหาสารคาม

91.1 MB 1:06:20 min
download 180101_001
พรปีใหม่-สวัสดีปีใหม่

26 MB 18:57 min
download 171231_002
วิสุทธิธรรม...สวัสดีปีใหม่ ณ วัดผาพยอม มุกดาหาร

39.8 MB 57:55 min
download 171205_001
ตามรอยบาทพระศาสดา 5 (บนรถ)

16.3 MB 23:45 min
download 171204_001
ตามรอยบาทพระศาสดา 4 ณ ธัมเมกขสถูป พาราณสี

25.2 MB 36:39 min
download 171209_001
ตามรอยบาทพระศาสดา 10 ณ สถูปกูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เวสาลี

10.3 MB 14:56 min
download 171208_001
ตามรอยบาทพระศาสดา 9 ณ มหาปรินิพพานสถูป กุสินารา

27.7 MB 40:21 min
download 171207_002
ตามรอยบาทพระศาสดา 8 ณ มหามายาเทวีวิหาร ลุมพินีวัน เนปาล

31.5 MB 45:48 min
download 171207_001
ตามรอยบาทพระศาสดา 7 ณ พระสถูปเจดีย์แห่งรามคาม เนปาล

22 MB 32:02 min
download 171206_001
ตามรอยบาทพระศาสดา 6 ณ วัดเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี

26.7 MB 38:51 min
download 171203_001
ตามรอยบาทพระศาสดา 3 ณ พระมูลคันธกุฎี บนยอดเขาคิฌกูฏ ราชคฤห์

24.4 MB 35:32 min
download 171202_002
ตามรอยบาทพระศาสดา 2 ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา

24.1 MB 35:03 min
download 171202_001
ตามรอยบาทพระศาสดา 1 (บนรถ)

15.1 MB 21:57 min
download 171102_001
สิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุ_เกิดแล้วดับ งานศพแม่ครูนิลรดา เมฆเสนา บ้านหนองเม็ก

18.3 MB 26:37 min
download 171030_001
รวมบุญ_รวมความสงบ_ตามเสด็จพระพุทธเจ้า ณ วัดวิเวกวนาราม บ้านหวาย เสลภูมิ

34.1 MB 49:40 min
download 171022_001
หลักวิธีสร้างความสุขให้ชีวิต (ทอดกฐิน วป.หนองเม็ก)

16.2 MB 23:34 min
download 171005_002
เส้นทาง...อริยะ (ค่ำ วันรวมบุญกฐิน)

16.9 MB 24:38 min
download 171005_001
ผู้ปฏิบัติดี...เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า (เช้า วันออกพรรษา)

23.4 MB 34:06 min
download 171006_001
อริยมรรค-อริยผล (อนุโมทนาบุญกฐินฯ)

21.6 MB 31:29 min
download 170920_002
โมกขธรรม(บ่าย) อบรมพระและ ฆราวาส ณ วัดป่าประดู่ธรรม (อุโสถสามัคคี)

9.5 MB 13:48 min
download 170905_001
อย่าแพ้พิษภัยตนเอง(อบรมพระ-ฆราวาส ณ วัดป่าเทพมงคล)

10.6 MB 15:30 min
download 170708_003
ตั้งต้นชีวิต....ภาวนาพุทโธ(ค่ำ)

24.6 MB 35:53 min